Navigácia

Obsah

Číslo konania: 2061/2012

Typ: ostatné
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


Dátum zverejnenia informácie: 10.10.2012
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zložení 114 ks druhu smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 14006/1 a 14002/1 registra C KN v k.ú. Oščadnica v II. stupni územnej ochrany pre žiadateľa: Jozef Lysík, Oščadnica.
 


Vytvorené: 19. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2017 23:38
Autor: Správce Webu