Navigácia

Obsah

Číslo konania: 1800/2013

Typ: ostatné
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín


Dátum zverejnenia informácie: 28.08.2013
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a to krovitých porastov o celkovej výmere 750 m2, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 8334, 8336, 13905/46  registra C KN v k. ú. Oščadnica v II. stupni územnej ochrany pre žiadateľa:  AD - Projection, s.r.o., U Hluška 1197, 022 01 Čadca.


Vytvorené: 19. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2017 23:38
Autor: Správce Webu