Navigácia

Obsah

KArneval 2013 a poďakovanie sponzorom

Ing. Marián Plevko, starosta obce srdečne ďakuje všetkým sponzorom:

Združeniu vlastníkov súkromných lesov Oščadnica, p. Katke Poláčkovej, p. Erike Zborovančíkovej, p. Renáte Chudej, p. Jane Kavickej, p. Anne Smolkovej, p. A. Králikovej, p. Anne Kvašňovskej, p. Mariánovi Chovancovi, vďaka ktorým sa mohol dňa 9. februára 2013 uskutočniť KARNEVAL pre deti našej obce.