Obec Oščadnica
Oščadnica

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: +421 417 079 460
oscadnica@oscadnica.sk

Dalšie kontakty

Menu

Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) od 01.09.2019 v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

Dotácia na stravu sa poskytuje:

 • na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy, tzv. „predškolák“, ;
 • na každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu;
 • na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, je vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
 • na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, v ktorej je najmenej 50% detí v hmotnej núdzi (okrem predškolákov).

Výška dotácie na stravu:

 • poskytuje sa v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej školeodobralo obed a iné jedlo.

Podmienky použitia dotácie na stravu:

 • podmienkou použitia dotácie na stravu je účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v škole a odobratie obeda a iného jedla v zariadení školského stravovania, to znamená, že dieťa je prítomné v škole, zapísané v triednej knihe a prihlásené na obed, počet hodín prítomnosti na vyučovacom procese  nie je rozhodujúci;
 • podkladom pre kontrolu použitia dotácie na stravu bude skutočný počet detí prítomných v škole, ktorý musí byť vyšší alebo sa rovnať počtu pripravovaných obedov;
 • úhrada zákonného zástupcu dieťaťa za poskytnuté stravovanie v zariadení školského stravovania  sa znižuje o poskytnutú dotáciu na stravu o 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu;
 • dotácia na stravu sa použije na zabezpečenie obeda a iného jedla;
 • obed - teplé hlavné jedlo;
 • iné jedlo -doplnkové jedlo podávané na  raňajky, desiatu, olovrant, príp. podaný výživovo hodnotný doplnok k hlavnému jedlu - ovocie, jogurt, ovocný alebo mliečny nápoj a pod.;
 • suchá strava pre deti, ako hlavné jedlo, sa podáva  v zariadení školského stravovania len vo výnimočných prípadoch, v čase havarijných situácií, počas školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať požadovaným energetickým a biologickým hodnotám.

Dotácia na stravu sa použije:

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole, k 31.08.2019 dosiahlo vek piatich rokov a od 01.09.2020 má plniť povinnú školskú dochádzku;
 • na dieťa materskej školy, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, má rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a opakovane navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole;
 • na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
 • na všetky deti materskej školy, ak počet detí vo veku 2 – 5 rokov, ktorým sa  poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, presahuje 50%;
 • na dieťa, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v dopoludňajších hodinách v materskej škole a odoberie obed;
 • na dieťa základnej školy, ktoré sa zúčastní vyučovania v škole a odoberie obed;
 • na dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára (špecialistu) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a  zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, zákonný zástupca dieťaťa môže  požiadať zriaďovateľa školy o vyplatenie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa nepoužije:

 • ak sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo v základnej škole;
 • na dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda;
 • na deti základnej školy, ktoré plnia osobitný spôsob školskej dochádzky podľa školského zákona:
 • vzdelávajú sa mimo územia Slovenskej republiky (§ 23 písm. b);
 • vzdelávajú sa podľa individuálneho učebného plánu (§ 23 písm. f);
 • ktorým zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole (§ 24 ods. 2 písm. a);
 • deťom prvého stupňa základnej školy, ktorým vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady (§ 24 ods. 2 písm. b);
 • deťom, ktoré sú oslobodené od povinnosti dochádzať do školy a sú v domácom ošetrení (§ 24 ods. 3) -individuálne vyučovanie v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne, napr. z dôvodu zdravotného znevýhodnenia);

 

Použitie dotácie na stravu pri osobitnom spôsobe stravovania v zariadeniach   školského stravovania - diétne stravovanie

Diétne stravovanie pre deti v čase ich prítomnosti na výchovno-vzdelávacom procese v škole možno  zabezpečiť nasledovne:

 1. Donáška hotového diétneho jedla do zariadenia školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa:
 • ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje požadované diétne stravovanie,  zákonný zástupca dieťaťa môže prihlásiť dieťa prostredníctvom zápisného lístka na osobitný spôsob stravovania s individuálnou donáškou stravy;
 • deťom je možné individuálne donášať stravu do zariadenia školského stravovania vtedy, ak posúdenie ošetrujúceho lekára (špecialistu) dokladuje, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (§8 ods.3 písm. b) vyhlášky č.527/2007 Z. z.  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež);
 • riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do zariadenia školského stravovania s individuálnou donáškou stravy;
 • vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania vypracuje režim organizácie pri individuálnej donáške pokrmov vrátane informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa;
 • zákonný zástupca dieťaťa zároveň požiada o vyplatenie dotácie na stravu pri osobitnom spôsobe stravovania v súlade s pokynom zriaďovateľa školy, zákonný zástupca uhrádza len čiastočné režijné náklady, t.j. 0,10€ na stravný deň
 •  

      b ) Zákonný zástupca pre svoje dieťa zabezpečuje diétne stravovanie  doma:

 • za dieťa, ktoré sa zúčastnilo vyučovania v škole a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje požadované diétne stravovanie, zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad ošetrujúceho lekára (špecialistu), že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (diétne stravovanie) a požiada o vyplatenie dotácie na stravu;
 • zriaďovateľ školy alebo škola prehodnotí žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa a po splnení podmienok na vyplatenie dotácie, vyplatí dotáciu na stravu zákonnému zástupcovi dieťaťa podľa počtu dní prítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese; zákonný zástupca neuhrádza žiadny poplatok
 • predloženie žiadosti, prílohy k žiadosti, postup a podmienky vyplatenia dotácie určí zriaďovateľ školy.

 

Spracovala:  Mgr. Anna Jarabicová

Zodpovedá: Radoslav Kohut

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:287
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1448620

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 4. 12. 2022
polojasno 7 °C 0 °C
pondelok 5. 12. slabý dážď 8/4 °C
utorok 6. 12. rain and snow 5/2 °C
streda 7. 12. slabé sneženie 2/-2 °C