Obec Oščadnica
Oščadnica

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: +421 417 079 460
oscadnica@oscadnica.sk

Dalšie kontakty

Menu

Oznámenie pre kandidátov - VZN č. 01102010 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Obce Oščadnica - výber

Registratúrna značka:

§ 3
Plochy na vylepovanie volebných plagátov
1) Na verejných priestranstvách v Obci Ošèadnica a na zariadeniach v majetku Obce Ošèadnica je poèas
predvolebnej kampane možné vylepova plagáty len na drevených vývesných plochách pri autobusových
zastávkach, v propagaèných vývesných skrinkách na Námestí M. Bernáta, ako aj na iných obecných
informaèných plochách, urèených osobitne na tento úèel.
2) Vylepovanie volebných plagátov na iných obecných plochách nie je dovolené a zakladá dôvod na
vyvodenie sankcií voèi porušovate¾ovi tohto VZN.
§ 4
Vylepovanie plagátov a údržba plôch urèených na vylepovanie plagátov
1) Vylepovanie a údržba volebných plagátov poèas predvolebnej kampane na plochách urèených na
vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho subjektu, a ide na jeho
náklady.
2) Zodpovednos za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
3) Údržba plôch, urèených na vylepovanie plagátov, je vecou Obce Ošèadnica a Obec ju vykoná spravidla do
10 dní po uskutoènení volieb alebo referenda.
§ 5
Vedenie predvolebnej kampane v káblovej televízii
1) V KTV môže kandidujúci subjekt umiestni obrazový vstup v trvaní 1x 3 min. v rámci vytvoreného
samostatného bloku „Komunálne vo¾by 2010“, ktorý bude zaradený vo vysielacej štruktúre KTV za bodom
„OZNAMY“, poèas predvolebnej kampane bezplatne.
§ 6
Obmedzenia
1) Bez súhlasu majite¾a je zakázané vylepova volebné plagáty na vchodových dverách a stenách obytných
domov, na vstupných bránach, na vonkajšej strane výkladov obchodov a prevádzok služieb, na ståpoch
verejného osvetlenia, na prístreškoch a ïalších súèastiach autobusových zastávok, na stromoch, zábradliach,
telefónnych búdkach a na iných verejnoprospešných zariadeniach.
2) Je zakázané na vylepovanie volebných plagátov používa vlastné plochy, zhotovené napr. z lisovaného
drevovláknitého a podobného materiálu alebo plastu a tieto rôznym spôsobom umiestòova na území obce.
Obec Ošèadnica si vyhradzuje právo takéto propagaèné prostriedky odstráni na náklady toho, kto ich
rozmiestnil.
3) Obec Ošèadnica si vyhradzuje právo uverejnenie obrazovej alebo textovej informácie odmietnu, ak tieto
nezodpovedajú zásadám spoloènosou uznávaných a všeobecne platných dobrých mravov, slušnosti a
morálky.
Úplné znenie VZN č. 01102010 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Obce Oščadnica nájdete v sekcii Úradné dokumenty / VZN Obce.

§ 3 - Plochy na vylepovanie volebných plagátov
1) Na verejných priestranstvách v Obci Oščadnica a na zariadeniach v majetku Obce Oščadnica je počas predvolebnej kampane možné vylepovať plagáty len na drevených vývesných plochách pri autobusových zastávkach, v propagačných vývesných skrinkách na Námestí M. Bernáta, ako aj na iných obecných informačných plochách, určených osobitne na tento účel.
2) Vylepovanie volebných plagátov na iných obecných plochách nie je dovolené a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.

§ 4 - Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov
1) Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených na vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho subjektu, a ide na jeho náklady.
2) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
3) Údržba plôch, určených na vylepovanie plagátov, je vecou Obce Oščadnica a Obec ju vykoná spravidla do 10 dní po uskutočnení volieb alebo referenda.

§ 5 - Vedenie predvolebnej kampane v káblovej televízii
1) V KTV môže kandidujúci subjekt umiestniť obrazový vstup v trvaní 1x 3 min. v rámci vytvoreného samostatného bloku „Komunálne voľby 2010“, ktorý bude zaradený vo vysielacej štruktúre KTV za bodom „OZNAMY“, počas predvolebnej kampane bezplatne.

§ 6 - Obmedzenia
1) Bez súhlasu majiteľa je zakázané vylepovať volebné plagáty na vchodových dverách a stenách obytných domov, na vstupných bránach, na vonkajšej strane výkladov obchodov a prevádzok služieb, na stĺpoch verejného osvetlenia, na prístreškoch a ďalších súčastiach autobusových zastávok, na stromoch, zábradliach, telefónnych búdkach a na iných verejnoprospešných zariadeniach.
2) Je zakázané na vylepovanie volebných plagátov používať vlastné plochy, zhotovené napr. z lisovaného drevovláknitého a podobného materiálu alebo plastu a tieto rôznym spôsobom umiestňovať na území obce. Obec Oščadnica si vyhradzuje právo takéto propagačné prostriedky odstrániť na náklady toho, kto ich rozmiestnil.
3) Obec Oščadnica si vyhradzuje právo uverejnenie obrazovej alebo textovej informácie odmietnuť, ak tieto nezodpovedajú zásadám spoločnosťou uznávaných a všeobecne platných dobrých mravov, slušnosti a morálky.

Zodpovedá: Správce Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:250
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1448583

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 4. 12. 2022
polojasno 7 °C 0 °C
pondelok 5. 12. slabý dážď 8/4 °C
utorok 6. 12. rain and snow 5/2 °C
streda 7. 12. slabé sneženie 2/-2 °C