Navigácia

Obsah

ZVSL - POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Typ: ostatné
Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica
POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2018 (nedeľa) o 10,00hod. V Kultúrnom dome v Oščadnici

Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica


POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2018 (nedeľa) o 10,00hod. V Kultúrnom dome v Oščadnici

9,15 – 10,00       Prezentácia

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov a schválenie programu VZ
3. Voľba komisií – mandátovej, volebnej a návrhovej
4. Správa o činnosti a hospodárení ZVSL,p.s. za rok 2017
5. Vstup zárubku Svancari do pozemkového spoločenstva
6. Tvorba nového plánu starostlivosti o lesy na ďalších 10 rokov
7. Správa o finančnom hospodárení za rok 2017
8. Správa odborného lesného hospodára za rok 2017
9. Voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady
10. Diskusia
11. Správa mandátovej a volebnej komisie                     
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
    

Na záver VZ sa podáva guláš a občerstvenie
                        
Milan Lisík
Predseda združenia
     
-----------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie

Do 15.03.2018 je potrebné doručiť do kancelárie ZVSL obce Oščadnica žiadosti nových kandidátov do predstavenstva a dozornej rady združenia pre volebné obdobie 2018-2022.

 


Vytvorené: 26. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2018 13:58
Autor: Radoslav Kohut