Navigácia

Obsah

Zápis do 1.ročníka ZŠ s MŠ Nižný Koniec

Typ: ostatné
zápis do 1.ročníka ZŠ s MŠ Oščadnica 1374 pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať v dňoch 20.4.2021 – 22.4.2021 elektronickou formou - prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Vážení rodičia,

 zápis do 1.ročníka ZŠ s MŠ Oščadnica 1374 pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať  v dňoch 20.4.2021 – 22.4.2021 elektronickou formou - prostredníctvom elektronickej prihlášky.   Link:  https://zsmsoscadnica.edupage.org/register/

Ak nemáte možnosť podať prihlášku elektronicky, môžete si formulár stiahnuť a vytlačiť alebo vyzdvihnúť v Materskej škole, Oščadnica, Píla 22. Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať v  Materskej škole – Píla 22, v ZŠ s MŠ Oščadnica 1374 alebo poslať poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374.

Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré k 31.08.2021 dovŕšia šesť rokov.

 

V prípade, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, odklad povinnej školskej dochádzky podľa novej legislatívy nie je možný. Riaditeľka ZŠ s MŠ  rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe :

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu

 

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

                                                                                                Mgr. Anna Jarabicová, riaditeľka školy


Vytvorené: 15. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2021 17:29
Autor: Radoslav Kohut