Navigácia

Obsah

Občan a podnikateľ

Obecné oznamy

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Na námestí sa našiel zväzok kľúčov

Viac informácii na sekretariáte obce. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 19.07.2018 (štvrtok) v čase od 7.30 hod. – 16:30 hod.

v časti obce BÁTORKOVIA celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 18.07.2018 (streda) v čase od 8.30 hod. – 15:30 hod.

v časti obce LUŠŇÁCI, BLAHOVIA, LYSOVIA BÁTORKOVIA, DIRGASOVIA, MARGUŠOVIA celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 28.06.2018 (štvrtok) v čase od 7.00 hod. – 18:15 hod.

v časti obce GÁBORI, ŠULGANOVIA, ŠEVČÍKOVIA (PODĽA PRILOŽENÉHO ZOZNAMU) celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

od 15.6.2018 7:00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prevádzka  materských  škôl JÚL  -  AUGUST  2018

Viac informácii nájdete v texte tohto príspevku. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Zber, vývoz odpadu v obci Oščadnica.

Informácie o vývoze a triedený komunálneho odpadu v obci. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut
vakcinacia

Hromadná vakcinácia psov a mačiek

bude prebiehať v sobotu 2.6.2018 podľa rozpisu. celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 28.05.2018 (pondelok), 08.06.2018 (piatok)

v čase od 7.15 hod. – 17:15 hod. bude v časti obce KOMANOVKY, ZADEDOVÁ, obce ZADNÍ A PREDNÍ MOSKÁLI, VYŠNÍ VOJTUŠI odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 05.06.2018 (utorok) v čase od 7.30 hod. – 16.30 hod. bude v časti obce VREŠČOVKA

v čase od 7.30 hod. – 16.30 hod. bude v časti obce VREŠČOVKA celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 29.05.2018, 30.05.2018, 31.05.2018

Stredoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje, že v dňoch 29.05.2018, 30.05.2018, 31.05.2018 (streda, štvrtok, piatok ) v čase od 7.15 hod. – 19.30 hod. bude v časti obce VYŠNÝ KONIEC odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie

v časti obce ZADNÍ A PREDNÍ MOSKÁLI, VYŠNÍ VOJTUŠI v dňoch 24.5.2018 - 26.6.2018 podľa priloženého harmonogramu celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018

Stredoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje, že v dňoch 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018 (pondelok, utorok, streda) v čase od 7.15 hod. – 19.30 hod. bude v časti obce podľa priloženého zoznamu odstávka elektrickej energie celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

sa bude konať od 2.mája do 11. mája 2018 v materských školách. celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Úplná uzávierka cesty v obci Oščadnica od 18. apríla 2018 do 20. apríla 2018 v čase od 8:00 do 18:00 hod. na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko)

dovoľte nám informovať Vás o úplnej uzávierke cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko). Táto uzávierka je potrebná z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie realizovanej v rámci projektu „Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) – Bór (Poľská republika)“. Rekonštrukcia cesty prispeje k výraznému zlepšeniu kvality dopravy v danej časti obce, preto Vás prosíme o trpezlivosť počas nasledujúcich dní. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

17.4.2018 od 9:00 - 20:00 - úplná uzávierka cesty

17.4.2018 od 9:00 - 20:00 - úplná uzávierka cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko) z dôvodu pokládky nového asfaltového povrchu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie 18.4.2018 (streda)

Stredoslovenská distribučná, a.s. Vám oznamuje, že dňa 18.4.2018 (streda) v čase od 7:20 hod. – 16:30 hod. bude v časti obce podľa priloženého zoznamu odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2018/2019.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Oščadnica 1374 (Nižný koniec) oznamuje, že DŇA 11.4.2018 ( V STREDU) V ČASE OD 12.00 do 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ V BUDOVE ZŠ Nižný koniec ( v 1.A TRIEDE) ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
pre školský rok 2018/2019. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie 5.4.2018 (štvrtok)

SSE-D, a. s. Vám oznamuje, že dňa 5.4.2018 (štvrtok) v čase od 7:50 hod. – 16:30 hod. bude v časti obce podľa priloženého zoznamu odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Čiastočná uzávierka cesty v obci Oščadnica od 16. apríla 2018 do 25. mája 2018 (prejazd koordinovaný v jednom jazdnom pruhu) na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko)

dovoľte nám informovať Vás o pripravovanej čiastočnej uzávierke cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko). celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Úplná uzávierka cesty v obci Oščadnica od 3. apríla 2018 do 15. apríla 2018 na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko)

dovoľte nám informovať Vás o pripravovanej úplnej uzávierke cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko). Táto uzávierka je potrebná z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie realizovanej v rámci projektu „Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) – Bór (Poľská republika)“. Rekonštrukcia cesty prispeje k výraznému zlepšeniu kvality dopravy v danej časti obce, preto Vás prosíme o trpezlivosť počas nasledujúcich dní. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie 21.03.2018 (streda)

SSE-D, a. s.
Vám oznamuje, že v dňoch 21.03.2018 (streda) v čase od 8.45 hod. – 14.35 hod. bude v časti obce ZÁVOZY, HALADEJI, MOSKÁLI odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie 20.03.2018 (utorok)

SSE-D, a. s. Vám oznamuje, že v dňoch 20.03.2018 (utorok) v čase od 8.30 hod. – 15.30 hod. bude v časti obce MICHAJKOVIA odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

ZVSL - POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica
POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2018 (nedeľa) o 10,00hod. V Kultúrnom dome v Oščadnici celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prvotné informácie o budovaní kanalizácie v našej obci.

Všetky potrebné informácie nájdete v samostatnej časti "Kanalizácia v obci Oščadnica" na tejto stránke. celý text

ostatné | 5. 2. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Harmonogram prerušení dodávok elektrickej energie v mesiaci január 2018

SSE-D, a. s. oznamuje občanom obce Oščadnica, že v mesiaci január 2018 bude vo viacerých častiach obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bližšie informácie o čase a lokalite plánových prác získate na informačnej linke SSE-D, a. s. 0800159000, zoznam je taktiež zverejnený na internetovej stránke obce a vyvesený na úradnej tabuli v centre obce Oščadnica. celý text

ostatné | 5. 1. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Odvoz TKO bude 2. a 3. januára 2018

Vzhľadom na sviatky na prelome rokov 2017/2018 bude pri vývoze TKO jednorázová zmena v dňoch vývozu a to: v utorok 02.01.2018 namiesto pondelka, v stredu 03.01.2018 namiesto utorka.
celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Radoslav Kohut

Poplatok za komunálne odpady

Vážení občania, v týchto dňoch si môžete prebrať rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady na Obecnom úrade v Oščadnici – odd. daní a poplatkov, kde je možné tento poplatok uhradiť. celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Radoslav Kohut

Oznam o poskytovaní bezplatného právneho poradenstva

Obec Oščadnica oznamuje občanom, že od 24.08.2017 (štvrtok) bude pravidelne každý druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci od 13:00 hod. do 15:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici poskytované bezplatné právne poradenstvo pre občanov obce Oščadnica, ktoré bude zabezpečovať advokátska kancelária STEHURA & partners, s.r.o. celý text

ostatné, náš tip | 17. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
ďalší posledná