Navigácia

Obsah

Občan a podnikateľ

Obecné oznamy

Správy

prvá
z 3
posledná

Oznam vedúcej ŠJ pre stravníkov ŠJ

Oznamujeme stravníkom ŠJ, že prihlasovanie na stravu bude možné od 27. 08. 2018.
Zároveň sa mení spôsob platby, stravné sa po novom bude uhrádzať aj BEZHOTOVOSTNE (bankovým prevodom), platba v hotovosti bude len v prípadoch, pokiaľ stravník nemá možnosť využívať bezhotovostné služby (napr. dôchodca). 
Prihlásiť sa môžete osobne alebo telefonicky na t. č.: 0911 550 834 v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Zmluvy a dodatky ku káblovej TV

Tu si môžete prevziať zmluvy a dodatky ku káblovej TV, ktorú prevádzkuje spoločnosť VARES s.r.o. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Poplatok za komunálne odpady za rok 2018

Vážení občania, v týchto dňoch si môžete prebrať rozhodnutie k poplatku za komunálne odpady za rok 2018 na Obecnom úrade v Oščadnici – odd. daní a poplatkov, kde je možné tento poplatok uhradiť. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Dňa 28.08.2018, t.j. utorok, bude od 08:00 hod. do 20:00 hod. uzavretá miestna komunikácia Skalité - Oščadnica

Dňa 28.08.2018, t.j. utorok, bude od 08:00 hod. do 20:00 hod. uzavretá (neprejazdná) miestna komunikácia Kavaly - Oščadnica z dôvodu pokládky asfaltov na uvedenej komunikácii Kavaly - Oščadnica. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Na námestí sa našiel zväzok kľúčov

Viac informácii na sekretariáte obce. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 19.07.2018 (štvrtok) v čase od 7.30 hod. – 16:30 hod.

v časti obce BÁTORKOVIA celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 18.07.2018 (streda) v čase od 8.30 hod. – 15:30 hod.

v časti obce LUŠŇÁCI, BLAHOVIA, LYSOVIA BÁTORKOVIA, DIRGASOVIA, MARGUŠOVIA celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 28.06.2018 (štvrtok) v čase od 7.00 hod. – 18:15 hod.

v časti obce GÁBORI, ŠULGANOVIA, ŠEVČÍKOVIA (PODĽA PRILOŽENÉHO ZOZNAMU) celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

od 15.6.2018 7:00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prevádzka  materských  škôl JÚL  -  AUGUST  2018

Viac informácii nájdete v texte tohto príspevku. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Zber, vývoz odpadu v obci Oščadnica.

Informácie o vývoze a triedený komunálneho odpadu v obci. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Radoslav Kohut
vakcinacia

Hromadná vakcinácia psov a mačiek

bude prebiehať v sobotu 2.6.2018 podľa rozpisu. celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 28.05.2018 (pondelok), 08.06.2018 (piatok)

v čase od 7.15 hod. – 17:15 hod. bude v časti obce KOMANOVKY, ZADEDOVÁ, obce ZADNÍ A PREDNÍ MOSKÁLI, VYŠNÍ VOJTUŠI odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 05.06.2018 (utorok) v čase od 7.30 hod. – 16.30 hod. bude v časti obce VREŠČOVKA

v čase od 7.30 hod. – 16.30 hod. bude v časti obce VREŠČOVKA celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 29.05.2018, 30.05.2018, 31.05.2018

Stredoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje, že v dňoch 29.05.2018, 30.05.2018, 31.05.2018 (streda, štvrtok, piatok ) v čase od 7.15 hod. – 19.30 hod. bude v časti obce VYŠNÝ KONIEC odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie

v časti obce ZADNÍ A PREDNÍ MOSKÁLI, VYŠNÍ VOJTUŠI v dňoch 24.5.2018 - 26.6.2018 podľa priloženého harmonogramu celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018

Stredoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje, že v dňoch 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018 (pondelok, utorok, streda) v čase od 7.15 hod. – 19.30 hod. bude v časti obce podľa priloženého zoznamu odstávka elektrickej energie celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

sa bude konať od 2.mája do 11. mája 2018 v materských školách. celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Úplná uzávierka cesty v obci Oščadnica od 18. apríla 2018 do 20. apríla 2018 v čase od 8:00 do 18:00 hod. na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko)

dovoľte nám informovať Vás o úplnej uzávierke cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko). Táto uzávierka je potrebná z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie realizovanej v rámci projektu „Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) – Bór (Poľská republika)“. Rekonštrukcia cesty prispeje k výraznému zlepšeniu kvality dopravy v danej časti obce, preto Vás prosíme o trpezlivosť počas nasledujúcich dní. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

17.4.2018 od 9:00 - 20:00 - úplná uzávierka cesty

17.4.2018 od 9:00 - 20:00 - úplná uzávierka cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko) z dôvodu pokládky nového asfaltového povrchu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie 18.4.2018 (streda)

Stredoslovenská distribučná, a.s. Vám oznamuje, že dňa 18.4.2018 (streda) v čase od 7:20 hod. – 16:30 hod. bude v časti obce podľa priloženého zoznamu odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2018/2019.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Oščadnica 1374 (Nižný koniec) oznamuje, že DŇA 11.4.2018 ( V STREDU) V ČASE OD 12.00 do 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ V BUDOVE ZŠ Nižný koniec ( v 1.A TRIEDE) ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
pre školský rok 2018/2019. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie 5.4.2018 (štvrtok)

SSE-D, a. s. Vám oznamuje, že dňa 5.4.2018 (štvrtok) v čase od 7:50 hod. – 16:30 hod. bude v časti obce podľa priloženého zoznamu odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Čiastočná uzávierka cesty v obci Oščadnica od 16. apríla 2018 do 25. mája 2018 (prejazd koordinovaný v jednom jazdnom pruhu) na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko)

dovoľte nám informovať Vás o pripravovanej čiastočnej uzávierke cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko). celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Úplná uzávierka cesty v obci Oščadnica od 3. apríla 2018 do 15. apríla 2018 na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko)

dovoľte nám informovať Vás o pripravovanej úplnej uzávierke cesty v obci Oščadnica na úseku od miestnej časti obce „Rovne smer Drobiška“ po miestnu časť „Svancari“ (smer Skalité - Poľsko). Táto uzávierka je potrebná z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie realizovanej v rámci projektu „Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) – Bór (Poľská republika)“. Rekonštrukcia cesty prispeje k výraznému zlepšeniu kvality dopravy v danej časti obce, preto Vás prosíme o trpezlivosť počas nasledujúcich dní. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie 21.03.2018 (streda)

SSE-D, a. s.
Vám oznamuje, že v dňoch 21.03.2018 (streda) v čase od 8.45 hod. – 14.35 hod. bude v časti obce ZÁVOZY, HALADEJI, MOSKÁLI odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prerušenie dodávky elektrickej energie 20.03.2018 (utorok)

SSE-D, a. s. Vám oznamuje, že v dňoch 20.03.2018 (utorok) v čase od 8.30 hod. – 15.30 hod. bude v časti obce MICHAJKOVIA odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

ZVSL - POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica
POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2018 (nedeľa) o 10,00hod. V Kultúrnom dome v Oščadnici celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Prvotné informácie o budovaní kanalizácie v našej obci.

Všetky potrebné informácie nájdete v samostatnej časti "Kanalizácia v obci Oščadnica" na tejto stránke. celý text

ostatné | 5. 2. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Harmonogram prerušení dodávok elektrickej energie v mesiaci január 2018

SSE-D, a. s. oznamuje občanom obce Oščadnica, že v mesiaci január 2018 bude vo viacerých častiach obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bližšie informácie o čase a lokalite plánových prác získate na informačnej linke SSE-D, a. s. 0800159000, zoznam je taktiež zverejnený na internetovej stránke obce a vyvesený na úradnej tabuli v centre obce Oščadnica. celý text

ostatné | 5. 1. 2018 | Autor: Radoslav Kohut
prvá
z 3
posledná