Navigácia

Obsah

Občan a podnikateľ

Obecné oznamy

Správy

prvá
z 3
posledná

Oznam

Oznamujeme Vám, že dňa 08.02.2021 (pondelok) nebude ordinovať všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Ľudovít Cabuk.
Zástup v súrnych prípadoch: MUDr. František Krasňan celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 08.02.2021

podľa priloženého súpisu celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 17.02.2021

podľa priloženého súpisu celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Vývoz TKO v mesiaci január 2021

Vážení občania!
Najbližší vývoz TKO v mesiaci január 2021 v obci Oščadnica sa uskutoční v dňoch 18.01.2021, 19.01.2021, 20.01.2021. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Kalendár Oščadnica 2021

Vážení občania!

Pokiaľ máte záujem o stolový kalendár s motívom našej obce s vyznačením dátumov zvozu TKO, môžete si ho po telefonickej dohode vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu v Oščadnici. Kalendár stojí 3€/1 kus. Pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP s trvalým pobytom v obci Oščadnica je kalendár zdarma. Farnosť Oščadnica plánuje dotlač kalendárov s vyznačením katolíckych sviatkov, ktorý bude možné si zakúpiť v kostole, bližšie informácie budú zverejnené v oznamoch farnosti. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Dôležitý oznam - Materské školy

Vážení rodičia, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, so súhlasom zriaďovateľa, budú materské školy v našej obci v pondelok 9.novembra 2020 zatvorené.

Bližšie informácie budú zverejnené v priebehu pondelka. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - od 21.10.2020 do 02.11.2020

Podľa priložených súpisov celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – 03.08.2020

podľa priloženého súpisu celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam spoločnosti SEVAK, a. s.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu ostrého prepoja v rámci výstavby verejnej kanalizácie a vodovodu bude dňa 2.7.2020 (štvrtok) na verejnom vodovode v Oščadnici od družstva po DČS u Kučáka prerušená dodávky vody v rozsahu cca 170 odberných miest v čase od 8:00 do 13:00 resp. do ukončenia prác. Cisterna bude pristavená pri ZŠ Oščadnica Nižný koniec.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje svojim odberateľom za pochopenie a ospravedlňuje sa za problémy spojené s prácami na verejnom vodovode.
celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové mimoriadne opatrenia -oznam

Pozrite si zoznam ďalších opatrení a odporúčaní z rokovania Ústredného krízového štábu a vlády 23.3.2020. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obec Oščadnica Vás žiada o spoluprácu. Pomôžme spolu ľuďom v našej obci.

Poznáte vo vašom okolí niekoho, kto žije osamelo a má nad 65 rokov, prípadne je chorý alebo imobilný? Týka sa to priamo Vás? celý text

ostatné, náš tip | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pre občanov s trvalým pobytom v obci bez súpisného čísla

Obec Oščadnica oznamuje občanom, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt na adrese „Obec Oščadnica“ (bez súpisného čísla), že si môžu prevziať opakovateľne použiteľné bavlnené ochranné rúško na tvár (1 osoba = 1 rúško) na Obecnom úrade v Oščadnici každý pracovný deň od 08:00 hod. do 15:00 hod. po telefonickej dohode. Kontakt: 041/7079460. celý text

ostatné, náš tip | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Dôležitý oznam pre občanov obce (Dezinfekcia DEZANOL 5L)

Obec Oščadnica oznamuje svojim občanom s trvalým pobytom v obci, že im z vlastnej iniciatívy sprostredkovala možnosť zakúpiť si dezinfekciu (DEZANOL 5 litrov) vhodnú na dezinfikovanie interiérov a povrchov (kľučiek, plôch, atď.) za cenu 20,-€/1 kus. Každému súpisnému číslu v obci, kde je na trvalý pobyt prihlásená aspoň jedna osoba, je možné poskytnúť max. 3 ks dezinfekcie. Výdaj dezinfekcie bude prebiehať od zajtrajšieho dňa (t.j. od utorka 17.03.2020) pri obecných garážach pri požiarnej zbrojnici v obci Oščadnica každý pracovný deň od 08:00 hod. do 15:00 hod. do vypredania skladových zásob. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Dôležitý oznam pre občanov obce

Obec Oščadnica oznamuje svojim občanom s trvalým pobytom v obci, že v najbližších dňoch (pravdepodobne od stredy 18.03.2020) bude Obec Oščadnica z vlastnej iniciatívy bezplatne distribuovať do každej domácnosti opakovateľne použiteľné bavlnené ochranné rúška na tvár (1 osoba = 1 rúško). Ochranné rúška Vám osobne doručí určený pracovník obce. Snažíme sa aj týmto spôsobom v čo najväčšej miere prispieť k ochrane zdravia našich občanov a zároveň prosíme všetkých, aby v týchto dňoch dôsledne dodržiavali všetky opatrenia, ktoré zabránia k ďalšiemu šíreniu vírusu. celý text

ostatné, náš tip | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k prevádzke Obecného úradu v Oščadnici

Vzhľadom na realizáciu preventívnych opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19, Vás informujeme, že nad rámec všetkých úloh zadaných Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky: celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k premávke vlakov počas mimoriadnej situácie

ŽSSK mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Od 13. 03. 2020 je potrebné sa pripraviť na nasledujúce výrazné obmedzenia: celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k premávke autobusov počas mimoriadnej situácie

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, si Vás dovoľujeme informovať o  zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Dôležitý oznam !!!

Na celom území SR od dnes začala platiť mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavírus – aktualizované informácie 11.3.2020

V súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky žiadame všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby pôsobiace na území obce Oščadnica o rešpektovanie zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

V súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky žiadame všetky fyzické osoby, nachádzajúce sa na území obce Oščadnica a spĺňajúce podmienky karantény v zmysle rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia o jeho dodržiavanie.
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavírus – aktualizované informácie 9.3.2020

V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Oščadnica riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti.


celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyvoz TKO

Bude 2 A 3 januara 2019
celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Budovanie kanalizácie - kontaktné údaje

Tu nájdete kontaktné údaje na podnety týkajúce sa budovania kanalizácie. celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Odteraz si môžete naladiť 57 digitálnych nekódovaných programov.

V digitálnom pásme DVB-C (Cable, kábel) je spustených 57 programov. Je potrebné si dať programy opätovne naladiť. V mesiaci október ešte nebudú kódované a môžete si príjem vyskúšať bezplatne. Spoločnosť VARES s.r.o. Vám garantuje potrebnú kvalitu TV signálu iba v prípade, že máte podpísaný dodatok ku existujúcej zmluve na digitálne pásmo. Tieto dodatky si môžete prevziať na sekretariáte obce. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Našli sa kľúče od automobilu

Viac informácii na sekretariáte obce tel.: 041 707 94 60 celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Práce na rozvode káblovej televízie

V dňoch 12. (streda) a 13. (štvrtok) septembra 2018 od 11:00 - 17:00 môže v niektorých lokalitách dochádzať ku krátkodobým výpadkom TV signálu. Prebiehajú práce na výmene prevodníkov, ktoré umožňujú príjem internetu po existujúcich vedeniach káblovej TV. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Oznam vedúcej ŠJ pre stravníkov ŠJ

Oznamujeme stravníkom ŠJ, že prihlasovanie na stravu bude možné od 27. 08. 2018.
Zároveň sa mení spôsob platby, stravné sa po novom bude uhrádzať aj BEZHOTOVOSTNE (bankovým prevodom), platba v hotovosti bude len v prípadoch, pokiaľ stravník nemá možnosť využívať bezhotovostné služby (napr. dôchodca). 
Prihlásiť sa môžete osobne alebo telefonicky na t. č.: 0911 550 834 v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Zmluvy a dodatky ku káblovej TV

Tu si môžete prevziať zmluvy a dodatky ku káblovej TV, ktorú prevádzkuje spoločnosť VARES s.r.o. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Poplatok za komunálne odpady za rok 2018

Vážení občania, v týchto dňoch si môžete prebrať rozhodnutie k poplatku za komunálne odpady za rok 2018 na Obecnom úrade v Oščadnici – odd. daní a poplatkov, kde je možné tento poplatok uhradiť. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Radoslav Kohut

Dňa 28.08.2018, t.j. utorok, bude od 08:00 hod. do 20:00 hod. uzavretá miestna komunikácia Skalité - Oščadnica

Dňa 28.08.2018, t.j. utorok, bude od 08:00 hod. do 20:00 hod. uzavretá (neprejazdná) miestna komunikácia Kavaly - Oščadnica z dôvodu pokládky asfaltov na uvedenej komunikácii Kavaly - Oščadnica. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Radoslav Kohut
prvá
z 3
posledná