Navigácia

Obsah

Stránkové dni na obecnom úrade

Typ: ostatné
Vzhľadom na realizáciu preventívnych opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19, Vás informujeme:

Od pondelka 02.11.2020 do odvolania bude na Obecnom úrade v Oščadnici uzamknutý hlavný vchod.


Na dverách hlavného vchodu budú telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov, ktorí vybavujú jednotlivé agendy. Na základe telefonického dohovoru s konkrétnym pracovníkom bude umožnený vstup do budovy v nasledujúcich dňoch a hodinách:

 

Pondelok

od 8:00 h. do 15:00 h.

Prestávka na obed 11:30 h. – 12:00 h.

Streda

od 8:00 h. do 15:00 h.

Prestávka na obed 11:30 h. – 12:00 h.

Štvrtok

od 8:00 h. do 15:00 h.

Prestávka na obed 11:30 h. – 12:00 h.

 

Pred vstupom do budovy je občan povinný preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

 

Týmto Vás žiadame, aby ste prioritne využívali telefonický kontakt, kontakt prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom slovensko.sk 

 

 

ZOZNAM  KONTAKTOV
STAROSTA OBCE

Ing. Marián Plevko, e-mail: marian.plevko@oscadnica.sk

+421 41 707 94 60
PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU 

Ing. Peter Zeljenka, e-mail: peter.zeljenka@oscadnica.sk

+421 41 707 94 61

SEKRETARIÁT, VŠEOB. INFORMÁCIE, PODATEĽŇA

Mgr. Veronika Lokšová, e-mail: veronika.loksova@oscadnica.sk

+421 41 707 94 60

POKLADŇA

Mgr. Janka Romanová, e-mail: janka.romanova@oscadnica.sk

+421 41 707 94 69

ODD. STAVEBNÉ

Bc. Marián Mosor, e-mail: marian.mosor@oscadnica.sk

+421 41 707 94 62

ODD. KATASTRÁLNE

Anna Špalková, e-mail:  anna.spalkova@oscadnica.sk

+421 41 707 94 65

ODD. EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA
A  MATRIKY

Mgr. Zuzana Zagrapanová, e-mail: zuzana.zagrapanova@oscadnica.sk

+421 41 707 94 67

ODB. REFERENTKA, MZDY

Oľga Gavláková, e-mail: olga.gavlakova@oscadnica.sk

+421 41 707 94 68

ODB. REFERENTKA, MAJETOK

Oľga Ustupská, e-mail: olga.ustupska@oscadnica.sk

+421 41 707 94 63

ODB. REFERENT, KINO, KNIŽNICA

Peter Lupták, e-mail: peter.luptak@oscadnica.sk

+421 41 438 27 46

ODD. IT

Radoslav Kohut, e-mail: rado.kohut@oscadnica.sk 

+421 41 707 94 60

ODD. DANE Z NEHNUTEĽNOSTI 

Bc. Anna Krkošová,  e-mail: anna.krkosova@oscadnica.sk

+421 41 707 94 64

ODD. SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Jozefa Liptáková, e-mail: jozefa.liptakova@oscadnica.sk

+421 41 707 94 66


Vytvorené: 2. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 11. 2020 12:46
Autor: Radoslav Kohut