Navigácia

Obsah

SMS Info - vždy aktuálne  informácie priamo vo Vašom telefóne alebo elektronickej pošte

 

Obec Oščadnica pre Vás zriadila službu SMS INFO. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS), ktorá zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu.  Taktiež  je táto služba výhodná pre občanov, ktorí cestujú za prácou mimo našej obce, chcú mať však prehľad  o dianí v mieste svojho bydliska. 
 
Zaregistrovať sa môžete zaslaním SMS na telefónne číslo 0948 089 673 v tvare: 
START   číslo_domu  
  – pre začatie posielania informácií
STOP   číslo_domu    – pre ukončenie posielania informácií

Príklad:  START   745   (pre číslo domu 745 budeme posielať SMS informácie). 
Zaslanie SMS správ pre registráciu alebo ukončenie je zo strany obce bezplatné, zaplatíte iba za odoslanú SMS správu podľa cenníka Vášho mobilného operátora. 

Prijímanie informačných SMS od obce je bezplatné

Podľa Vami udaného čísla domu budete dostávať upozorňujúce informácie týkajúce sa iba Vašej lokality (napr. prerušenie dodávky el. prúdu), ostatné informácie Vám budeme zasielať bez ohľadu na číslo domu. Z kapacitných dôvodov je možné na jedno číslo domu registrovať 3 mobilné telefónne čísla. SMS správy budú zasielané iba na čísla slovenských mobilných operátorov.

Službu pre občanov poskytuje Obec Oščadnica zastúpená starostom Ing. Mariánom Plevkom. Uvedené telefónne číslo služby SMS INFO 0948 089 673 slúži iba na príjem a odoslanie SMS správ, neslúži na bežné hlasové telefonovanie alebo podávanie informácií. V prípade otázok alebo podnetov sa obracajte telefonicky na číslo obecného úradu 041 / 94 707 60, prípadne e-mailom na osobu zodpovednú za technickú prevádzku tejto služby: smsinfo@oscadnica.sk. Potvrdenie Vašej registrácie alebo jej zmeny Vám oznámime do 5 pracovných dní od prijatia Vašej požiadavky. Služba SMS info je poskytovaná bezplatne a nie je na ňu právny nárok. 

Pokiaľ Vám viac vyhovuje elektronické upozorňovanie prostredníctvom e-mailu, obec Oščadnica je aj pri tejto požiadavke ústretová. O posielanie hlásení SMS INFO na Vašu e-mailovú adresu môžete požiadať mailom na adresu smsinfo@oscadnica.sk kde v predmete (názve správy) uvediete rovnaký tvar ako pri prihlasovaní na SMS INFO, tzn. napríklad START   745. Pri tejto forme zasielania oznámení je možné registrovať 3 e-mailové adresy na jedno číslo domu. Takto rozosielané správy si Vás nájdu prakticky kdekoľvek. 

Veríme, že sa táto služba stretne u Vás s pozitívnym ohlasom a bude pre Vás prínosom.
 

Ing. Marián Plevko – starosta obce

 

 

Odkazy na zaujímavé externé stránky
 
 
Ponúkame Vám výber iných, podľa nás zaujímavých a potrebných web stránok pre každého návštevníka našej obce.
 
Názov web stránky Stručný opis obsahu stránky
www.regionzilina.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
 
 
Tento zoznam Vás presmeruje na externé stránky tretích strán, za ktorých obsah nemôžeme zodpovedať. Za aktuálnosť a správnosť údajov zodpovedajú jednotlivý prevádzkovatelia externých stránok. V prípade chybných údajov, alebo nefunkčných externých odkazov na jednotlivé stránky, Vám budeme vďační za e-mailové upozornenie na našu adresu: smsinfo@oscadnica.sk.