Navigácia

Obsah

Obrovský slalom "O pohár starostu obce Oščadnica"

snowPozývame Vás na VII. ročník pretekov.

Dátum konania: 10. 3. 2019 začiatok od 10:00

Miesto konania: Športcentrum Oščadnica, Oščadnica

Typ akcie: šport, aktívne trávenie voľného času

Organizátor: SkiTeam Oščadnica

snow

Športcentrum Oščadnica

Vás pozýva na verejné preteky

o pohár starostu obce Oščadnica

VII. ročník

/ aj pre neregistrovaných /

Obrovský slalom

 

10. 3. 2019

 

I. všeobecné ustanovenia

 

Usporiadateľ:                              Športcentrum Oščadnica

Technické zabezpečenie:            Športcentrum Oščadnica

Prihlášky:                                    Športcentrum Oščadnica s.r.o.,

                                                    023 01 Oščadnica 1808

                                                    email: 1haladej@gmail.sk

Termín prihlášok:                        9.3.2019 do 19.oo hod.

Dodatočné prihlášky:                   10.3.2019    7.3o – 9.oo hod.

                                                     Penzión GAJUZ  - kancelária pretekov

Prezentácia, výdaj štartových      Kancelária pretekov Penzión GAJUZ

čísel:                                            10.3.2019    7,3o – 9.3o hod.

Obhliadka trate:                           9.3o – 9.45 hod.

Štart pretekov:                             I.   kolo     10.oo hod.

                                                     II. kolo   do 60 min. po skončení I. kola

Ceny:                                          Prví traja v každej kategórii budú odmenení diplomami a pohármi. 

                                                    Prvých 130 zaregistrovaných pretekárov obdrží tričko s logom     

                                                    pretekov

                                                    Pretekár s najlepším dosiahnutým časom obdrží putovný pohár

                                                    starostu obce, pohár následne ostáva vo vitríne penziónu Gájuz

Protesty:                                      10 min. po skončení pretekov s vkladom 15,- €

Vyhodnotenie:                             cca 30 min. po skončení pretekov pred penziónom Gajuz

Kontaktná osoba:                         Gánoczy Július, 0905 592 191

Upozornenie:                               Pretekári a ostatní účastníci pretekov sa zúčastňujú na vlastné

                                                     nebezpečie. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť

                                                     za úrazy a škody počas tréningu a preteku.

                                                     Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v programe,      

                                                     resp. zlúčenie jednotlivých kategórii.

                                                        

             

II. Technické ustanovenia

 

Disciplína:                             Obrovský slalom – jedno resp. dve kolá / rozhodne riaditeľ

                                               pretekov podľa podmienok v deň pretekov /.

Trať:                                       Zjazdovka v stredisku Športcentrum

Kategórie a poradie                    kategória            rok narodenia             

štartujúcich:                             Baby dievčatá      2012  a mladší         

                                                 Baby chlapci       2012  a mladší

                                                 Ml. predžiačky    2009 – 2011             

                                                 Ml. predžiaci       2009 – 2011

                                                 St. predžiačky     2007 – 2008         

                                                 St. predžiaci        2007 – 2008

                                                 Ml. žiačky           2005 – 2006                                                            

                                                 Ml. žiaci              2005 - 2006

                                                 Staršie žiačky      2003 – 2004         

                                                 Starší žiaci           2003 – 2004

                                                 Juniorky, ženy     2002 -  1988        

                                                 Juniori                 2002 – 1988          

                                                 Maminy               1989  a staršie    30 rokov a viac

                                                 Muži                    1989 – 1969       30 -  49 rokov

                                                 Dedkovia             1968 a starší       50 a viac rokov

                                                 (alebo  aspoň 1 vnúča)

Štartovné:                               5,- €  ostatné deti r.n.  2004 a vyššie

                                                          v cene 1 x HOT-DOG + čaj

                                                7,- €   Juniori + dospelí,  v cene štartovného guláš,

                                                        

Celodenný lístok:                    5,-  €  pre pretekárov a účastníkov pretekov

 

Organizačný výbor:                Predseda OV:          p. Ing. Plevko Marian

                                                Riaditeľ pretekov:   p. Gánoczy Július

                                                Autor  trate 1 kolo:  p. Poláček  Dušan        

                                                                    2 kolo:  p. Jakubek Michal

                                                Veliteľ bránkových

                                                 rozhodcov:            p. Hamacek Dušan

                                                Časomiera:             SKI TEAM Oščadnica

                                                Hospodár:               p. Haladej Marian 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok preteky odvolať, alebo zmeniť počet súťažných kol.

               

Sponzori:                               Obec Oščadnica – p. Ing. Plevko  Marian

                                               Športcentrum Oščadnica – p. Gánoczy Július

                                               SKI TEAM Oščadnica

                                               Penzión GAJUZ – p. Gánoczyová Zuzana                  

                                               BEZPOX  –  p. Kubica Marian

                                      


Vytvorené: 7. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2019 09:13