Navigácia

Obsah

Späť

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - František Lipták, Oščadnica

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Dátum zverejnenia informácie: 13.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

v zložení 6 ks smrek na pozemku parcela C-KN č. 8793/6, 8793/5  v k.ú. Oščadnica, pre žiadateľa:

František Lipták, Oščadnica

Vyvesené: 13. 7. 2020

Dátum zvesenia: 29. 7. 2020

Zodpovedá: Radoslav Kohut

Späť