Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OÚ-4473/2021

Oznámenie o doručení zásielky - Miloš Stasinka

Oznámenie o doručení zásielky - Miloš Stasinka

Na Obecný úrad v Oščadnici Vám bola dňa 22.09.2021 doručená zásielka.

Zásielku si môžete vyzdvihnúť v lehote 15 dní na Obecnom úrade v Oščadnici v pracovných dňoch v čase od 7.30 – 15.30 hod. po telefonickej dohode, kontakt 041/7079460. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

V Oščadnici, dňa 22.09.2021

Vyvesené: 22. 9. 2021

Dátum zvesenia: 8. 10. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť