Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OÚ-3518/2020

Oznámenie o doručení zásielky - Anna Smolková

Oznámenie o doručení zásielky - Anna Smolková

Na Obecný úrad v Oščadnici Vám bola dňa 23.06.2020 doručená zásielka.

Zásielku si môžete vyzdvihnúť v lehote 15 dní na Obecnom úrade v Oščadnici v pracovných dňoch v čase od 7.30 – 15.30 hod. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

V Oščadnici, dňa 01.07.2020 

Vyvesené: 1. 7. 2020

Dátum zvesenia: 17. 7. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť