Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚ-1152/2019

Oznam o doručenej zásielke - Ondrej Vojtuš

O Z N A M

Ondrej VOJTUŠ, nar. 03.04.1996, bytom OBEC OŠČADNICA

Na Obecný úrad v Oščadnici Vám bola dňa 11.06.2019 doručená zásielka.

Zásielku si môžete vyzdvihnúť v lehote 15 dní na Obecnom úrade v Oščadnici v pracovných dňoch v čase od 7.30 – 15.30 hod. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

V Oščadnici, dňa 12.06.2019

Vyvesené: 12. 6. 2019

Dátum zvesenia: 28. 6. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť