Navigácia

Obsah

Výzva na predkladanie ponúk v zmysle ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov predmetu zákazky: „Oživenie a rozvoj cestovného ruchu v obci Oščadnica“

 

Vyzva.docx (28.12 kB)

1 - Situácia.pdf (71.38 kB)

2 - Pôdorys - jestv. stav.pdf (248.33 kB)

3 - Pôdorys - navrh. stav.pdf (386.9 kB)

4 - Rez - jestv. stav.pdf (201.98 kB)

5 - Rez - navrh. stav.pdf (279.92 kB)

6.1 - Pohľady.pdf (40.98 kB)

6.2 - Pohľady.pdf (50.69 kB)

6.3 - Pohľady.pdf (30.6 kB)

6.4 - Pohľady.pdf (54.42 kB)

6.5 - Stavebné úpravy a udržiavacie práce- Elektro.pdf (189.14 kB)

025 - (025) - Stavebné úpravy a udržiavacie práce (1. Krycí list rozpočtu).xls (35.5 kB)

025 - (025) - Stavebné úpravy a udržiavacie práce (1. Rekapitulácia rozpočtu - štandard).xls (28 kB)

025 - (025) - Stavebné úpravy a udržiavacie práce (1. Rozpočet s výkazom výmer - na šírku).xls (45 kB)

Stavebné úpravy a udržiavacie práce - Elektro - rozpočet-excel.xlsx (14.52 kB)

Priloha_4_ZoD.docx (39.1 kB)​​​​​​​