Navigácia

Obsah


2017

2016

2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Darovacia zmluva 42015.pdf 04.12.2015 19.12.2015
Darovacia zmluva 52015.pdf 04.12.2015 19.12.2015
Darovacia zmluva 102015.pdf 04.12.2015 19.12.2015
Darovcia zmluva 112015.pdf 04.12.2015 19.12.2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu.pdf 04.12.2015 19.12.2015
Dopravná služba - K-T, s.r.o. 03.04.2015 18.04.2015
Štefan Placek 24.03.2015 08.04.2015
Zmluva o spolupráci - Milan Delinčák.pdf 08.03.2015 23.03.2015
SSE,a.s. 04.02.2015 19.02.2015

2014

2013

2012