Navigácia

Obsah


2017

2016

2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva-VÚDPaP, BA 15.12.2015 30.12.2015
Zmluva7-Jantár 2,s.r.o. 15.10.2015 29.10.2015
Zmluva6-Milan Delinčák BUKOV 15.10.2015 29.10.2015
Zmluva5-Milan Delinčák BUKOV 15.10.2015 29.10.2015
Zmluva4-Milan Delinčák BUKOV 15.10.2015 29.10.2015
Zmluva3-Milan Delinčák BUKOV 15.10.2015 29.10.2015
Zmluva2-Milan Delinčák BUKOV 15.10.2015 29.10.2015
Zmluva1-Ján Kinier 15.10.2015 29.10.2015
Zmluva8-COOP Jednota Čadca 15.10.2015 29.10.2015
Zmluva4-Komunálna poisťovňa 18.09.2015 03.10.2015
Zmluva6-Milan Delinčák BUKOV 16.06.2015 01.07.2015
Zmluva5-Milan Delinčák BUKOV 15.06.2015 30.06.2015
Zmluva3-RAJO,a.s. 30.04.2015 15.05.2015
Zmluva2-RAJO,a.s. 30.04.2015 15.05.2015
Zmluva1-Milan Delinčák BUKOV 30.04.2015 15.05.2015
Zmluva7-BEZPOX 10.02.2015 25.02.2015

2014

2012

2013