Navigácia

Obsah

Osobnosti obce

Martin Bernát

Narodil sa  23.9. 1908 v Stráňavách pri Žiline, zomrel 15.9. 1998.

Vyštudoval Reálne gymnázium v Žiline.
Bol učiteľom v Rosine pri Žiline a v Beluši pri Ilave, kde vytvoril precízne technické pomôcky pre vyučovanie. Absolvoval notársky náukobeh v Bratislave, potom pracoval v štátnej správe. Najskôr ako pridelený notár v Uliči, v Bertotovciach a neskôr v Čadci.
Od roku 1939 do roku 1950 pôsobil ako vedúci notár v Oščadnici. Po zrušení funkcie notárov sa stal na žiadosť občanov tajomníkom MNV. Z tejto funkcie ho odvolali 23. júna 1950. Krátko pracoval ako revízor ONV a potom, 29. júna 1951 musel podpísať žiadosť, že dobrovoľne odchádza zo štátnych služieb do výroby, hoci bol plný elánu a životnej sily.
Každú prácu, ktorú robil sa snažil robiť dobre. Neuznával nedeľnú prácu. V čase druhej svetovej vojny s nasadením vlastného života zachránil rodinu židovského lekára, Huga Politzera, pred deportáciou do koncentračného tábora. Za to je jeho meno zapísané v Zlatej knihe štátu Izrael.
Martin Bernát mal aj literárne nadanie, písal verše.
Bernátovci odišli z Oščadnice v auguste v roku 1955.


Za jeho pôsobenia sa vybudovalo:

Obecný úrad, Kultúrny dom,Kalvária, Trojička,
Základná škola v ústredí, Kaplnka za Dedovou, Chata v Tichej
- založil Dobrovoľný hasičský zbor
- zreguloval rieku Oščadničanku
- dal postaviť prístavbu kostola

 

HAVLÍČEK J. VINCENC - teológ, spisovateľ

Narodil sa v  Oščadnici 26.4. 1845 a zomrel 23.2. 1922 v Budapešti

Gymnáziu študoval v Nitre a v Trnave, teológiu v Ostrihome.
Bol kaplánom v Komjaticiach, v Bratislave a v Budapešti, neskôr farárom v Bratislave. Prispieval do slovenských cirkevných časopisov Sokol a do Slovenského obrázkového kalendára (1864-1872).
Knižne vydal diela ako napr. Sobáš na pôl kola, inak Ciwílne manželstwo, Legenda čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích atď.
Z francúzštiny preložil I. zväzok Lacodairéových Posvätných rečí (1869), Deharbeho Výklad katolíckeho Katechizmu (1870), z taliančiny od Silvia Pellica V mojom väzení, z nemčiny Zschockeho Zlatňica (1870) a Malý gratulant.
Pseudonym: J. Vincent

 

LENDVAI-LUŠŇÁK Ján - prírodovedec, teológ

Narodil sa 9. októbra 1881 v Oščadnici a zomrel 19. augusta 1931 v Prievidzi.

Po stredoškolských štúdiách v Žiline, v Ružomberku a v Kečkeméte skončil teológiu v Koložvári (piarista).
Po teologických štúdiách absolvoval štúdium prírodných vied v Budapešti. Pôsobil ako pedagóg a vysokoškolský profesor v Debrecíne. Patril medzi vedcov svetového formátu. Jeho vedecký záujem bol sústredený na fyziológiu, anatómiu, bakteriológiu, a botaniku. Ako jeden zo zakladateľov ultramikroskopie bol spoluobjaviteľom elektrónového mikroskopu.  Po návrate na Kysuce  už trpel vážnou očnou chorobou, usadil sa v Makove, kde sa venoval regionálnemu výskumu, spolupracoval s časopisom  Kysucké hlasy, kde uverejnil sériu článkov pod názvom Kysuce a Kysučania. Okrem latinčiny a maďarčiny ovládal nemčinu, angličtinu a taliančinu, čo mu umožňovalo odborné práce z mikroskopie a mikrotechniky uverejňovať v odborných časopisoch v cudzine. Napísal vyše 35 kníh, publikoval odborné štúdie a články vo viacerých jazykoch.