Navigácia

Obsah

Kultúrne podujatie "Úcta k starším" 2012

V nedeľu 28.10.2012 sa v Kultúrnom dome v Oščadnici konal kultúrny program s občerstvením pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Pozvaní boli všetci starší občania našej obce. Starosta obce Ing. Marián Plevko na úvod všetkých prítomných privítal. Nasledoval kultúrny program, ktorý zabezpečila folklórna skupina Dedovanka a Kysucký prameň z Oščadnice. S krátkym vystúpením potešila prítomných malá Natálka Hamacková z Oščadnice. Všetkým účinkujúcim patrí úprimné poďakovanie.