Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Aktuálne obmedzenia a nariadenia

aktualizované 15.10.2021 celý text

ostatné | 16. 4. 2021 | Autor: Radoslav Kohut

Digitálny COVID automat

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky spustilo digitálnu verziu Covid automatu.
Verejnosť vďaka nej získa prehľad o tom, aké konkrétne opatrenia platia v každom okrese v daný deň. celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor: Radoslav Kohut

Koronavírus na Slovensku

v číslach a mapa Covid automatu celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Radoslav Kohut
kurz

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRIENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne: celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Povinnosť zamestnávateľa

od 1.9.2020 celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Cezhraničné cestovanie

Aktualizácia 11.6.2020 celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Uvoľňovanie opatrení COVID-19

Aktualizácia 11.6.2020

celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Prijímacie konanie - osemročné štúdium

Rozhodnutie ministra o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách 2019_2020 celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

Aktuálne informácie ku dňu 18.5.2020 celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

Aktuálne informácie ku dňu 18.5.2020 celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020

Termín účinnosti opatrenia je od 18. mája 2020 od 7:00 do odvolania.
Nadobudnutím účinnosti tohto Opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020 celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Bohoslužby aktualizácia 5.5.2020

S účinnosťou od 6. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok: celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020

ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ..) celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Príspevky zamestnávateľským subjektom na udržanie pracovných miest

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú príspevky zamestnávateľským subjektom na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu samostatne zárobkovo činných osôb na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia 17.4.2020 - osoby, ktoré prídu zo zahraničia

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. Výnimky platia pre niektoré skupiny – napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky nákladnej dopravy s cieľom zásobovať SR a podobne celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia 15.4.2020 - Vysoké školy

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje skončenie štúdia podľa príslušného študijného programu a konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia, v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo, v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo, v magisterskom študijnom programe farmácia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia, v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe fyzioterapia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika, v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena, v bakalárskom študijnom programe zubná technika, v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa a v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a to len vtedy, keď sú dodržané tieto protiepidemické opatrenia: celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia 15.4.2020 - Stredné školy

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania nasledovných podmienok: celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 06. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020.

V tejto súvislosti bol zmenený a doplnený zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z."). celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut
snow

Informácia pre seniorov

PZ SR informuje celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020,

ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

Informačný list k oblasti školstva

Prinášame Vám súhrn opatrení a nariadení k oblasti školstva celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

OPATRENIA  MINISTERSTVA  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu zo dňa 24.3.2020 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Radoslav Kohut

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

Ak si myslíte, že ste boli vystavený ochoreniu COVID-19 a objavila sa horúčka a príznaky ako je kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte telefonicky svojho všeobecného lekára. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

Čo môžu urobiť ostatní, aby podporili
najohrozenejších ľudí. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

10 odporúčaní pri COVID-19

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
Oboznámte sa s nasledujúcimi informáciami. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná