Navigácia

Obsah

Naše občianske združenie:

Slovenský zväz telesne postihnutých,
Základná organizácia č. 497
023 01 Oščadnica
IČO: 12664979056

Potešenie a radosť treba nachádzať všade a vždy a ostatné okolie taktiež môže prispieť k tomu, aby jeseň života našich blízkych a život našich zdravotne postihnutých spoluobčanov bola jedným z tých pekných období života.
Preto sa s vrúcnou prosbou obraciame na vás a vašej dobré srdcia. Chceme Vás poprosiť, aby ste túto našu prosbu postúpili aj členom Vašej rodiny, priateľom, známym...

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia. SZTP je občianske združenie s celoslovenským pôsobením a má právnu subjektivitu.

Cieľ činnosti:

 

Pri napĺňaní tohto cieľa sa SZTP zameriava na tieto činnosti:

 

Predmet činnosti

 

Členstvo v SZTP je dobrovoľné a členom sa môže stať:

 

Bližšie info:    http://www.sztp.sk/