Navigácia

Obsah

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici vznikla  1. februára 1998.

Výbor ZO SZTP v Oščadnici pracuje v tomto zložení:

Predseda:  Jozef Křivánek
 Podpredsedkyňa: Marta Ondrušková
 Hospodárka:  Marta Ondrušková
 Členovia:  Mária Glettová, Margita Lysíková, Terézia Hamacková,  Anna Kočí, Štefan Špalek
 Revízna komisia: Ján Štens - predseda 
 Členovia RK:  Jozef Griga, Milan Kozák

Kontakt:  Jozef Křivánek, predseda – 0915 431 910
Slovenský zväz telesne postihnutých,  Základná organizácia, 023 01  Oščadnica č. 497
IČO: 126649790056,  č. ú.: 0310141298/0900