Navigácia

Obsah

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

Typ: ostatné
Aktuálne informácie ku dňu 18.5.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

 

Ministerstvo umožňuje  zriaďovateľom otvorenie  prvého  až piateho  ročníka základných škôl  a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 – 5“) od 1. 6. 2020.

Žiakov školy  rozdelí riaditeľ základnej školy  na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20.     V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

Vytvorená skupina  sa  nebude  meniť,  aj  keď  počet  žiakov  klesne,  nebude  dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ ZŠ 1 – 5 zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny. Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín, odporúčame rozdeliť nástup do ZŠ 1 – 5 na niekoľko časových úsekov napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch.

Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Vzhľadom na charakter výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý budú školy uskutočňovať, odporúčame, aby sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo do konca školského roku 2019/2020.

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Obec Oščadnica plánuje otvorenie prvého  až piateho  ročníka základných škôl  a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 – 5“) od 1. 6. 2020.

 

Celé znenie nájdete na odkaze: https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

 


Vytvorené: 18. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 5. 2020 17:15
Autor: Radoslav Kohut