Navigácia

Obsah

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia 20.5.2020 - opatrenie pre nosenie rúšok

Typ: ostatné
aktuálne znenie ku 3.6.2020

ZHRNUTIE OPATRENÍ:

nájdete na odkaze: https://korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/

 

NOSENIE RÚŠOK od 3.6.2020:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

 

 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre,
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre,
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich  pri  nakrúcaní  audiovizuálneho  diela  alebo  výrobe  programu    a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

 

Nadobudnutím    účinnosti    tohto    opatrenia    sa    ruší    opatrenie    Úradu    verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020.

 

Celé znenie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_ruska_02_06.pdf

 

 

 

 

v skratke:

- nebudú povinné v exteriéri pri odstupoch medzi ľuďmi nad päť metrov

- v interiéri budú naďalej povinné

- pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

-žiakov  základnej  školy  v interiéri  a exteriéri  školy  v rámci  výchovno-vzdelávacieho procesu, 

-deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,

-osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,

-fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.“ 

 

Plné znenie nájdete na tomto odkaze:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf

Zdroj: www.uvzsr.sk/


Vytvorené: 20. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2020 07:42
Autor: Radoslav Kohut