Navigácia

Obsah

Cezhraničné cestovanie

Typ: ostatné
Aktualizácia 11.6.2020

Aktuálne opatrenia ku dňu 11.6.2020:

Zdroj: ÚVZ SR www a fb

ÚVZ SR: PODROBNOSTI O ZMENÁCH REŽIMU NA HRANICIACH

Povinnosť štátnej karantény vrátane domácej karantény s použitím aplikácie eKaranténa sa od 10. júna 2020 ruší.

Zavádza sa zoznam krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné. Pri príchode z týchto krajín sa nevyžaduje domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19. Sú to: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Takisto sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nevzťahuje na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré sa vracajú z Poľska, ak ich pobyt mimo Slovenska nepresiahol 48 hodín. Uvedené osoby sú povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru SR pri hraničnej kontrole dodržanie lehoty.

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky (v prípade príchodu z Poľska a Ukrajiny).
Po vstupe na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v SR. Výsledok testu musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený.

Tieto osoby ostanú v domácej izolácii spolu s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Najskôr na piaty deň osoba, ktorá prišla zo zahraničia, absolvuje test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí.
Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR od 10. júna od 7:00, sa musia hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Štátna karanténa:
Osoby, ktoré sú aktuálne v centrách štátnej karantény a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu (krajinu, ktorá nie je uvedená v zozname), budú môcť toto centrum opustiť a dokončiť izoláciu doma, kým nedostanú negatívny výsledok testu na COVID-19. Domáca izolácia sa týka aj osôb, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti.
Osoby, ktoré sú aktuálne v centrách štátnej karantény a počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívili tzv. rizikovú krajinu, budú môcť z centra odísť bez povinnosti následnej domácej izolácie.

Domáca izolácia a eKaranténa:
Osoby, ktoré sú aktuálne v domácej izolácii alebo v domácej karanténe s použitím aplikácie eKaranténa a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu, zostávajú v domácej izolácii až kým nedostanú negatívny výsledok testu na COVID-19. Následne to musia oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý deaktivuje eKaranténu. Domáca izolácia sa týka aj osôb, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti.
Osoby, ktoré sú aktuálne v domácej izolácii alebo v domácej karanténe s použitím aplikácie eKaranténa a počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívili tzv. rizikovú krajinu, to oznámia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý deaktivuje eKaranténu.

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky môžu od stredy 10. júna vycestovať do Poľska bez toho, aby pri návrate museli predkladať negatívny test na COVID-19 a tiež bez povinnosti karantény, pokiaľ pobyt mimo územia SR pred návratom nepresiahne 48 hodín.
Pred odchodom bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý na hraničnom priechode potvrdí polícia. Do zahraničia sa stále môže ísť len cez otvorený hraničný priechod.

Pred cestou odporúčame preveriť si možnosti a podmienky vstupu do jednotlivých krajín.

 

 

Karanténa: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020.pdf

 


AKTUÁLNE PLATNÉ OPATRENIA:

nájdete na odkaze: https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/

 


ZHRNUTIE OPATRENÍ:

nájdete na odkaze: https://korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/

 


 

 

ÚVZ SR: OD STREDY 27. MÁJA SA SČASTI UVOĽŇUJE REŽIM NA ŠTÁTNYCH HRANICIACH

Pri cestách osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR do Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, sa pri návrate na územie Slovenska nebude požadovať negatívny test na ochorenie COVID-19 ani karanténa, pokiaľ pobyt v týchto krajinách nepresiahne 48 hodín.

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike budú môcť prísť na územie SR hraničnými priechodmi z ČR alebo Maďarska, a budú sa tu môcť zdržať najviac 48 hodín. Pri príchode sa nemusia preukazovať negatívnym testom na COVID-19, ani sa ich nebude týkať karanténa.

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Maďarskej republike budú môcť prísť na územie SR hraničnými priechodmi z ČR alebo Maďarska, a budú sa tu môcť zdržať najviac 48 hodín. Pri príchode sa nemusia preukazovať negatívnym testom na COVID-19, ani sa ich nebude týkať karanténa.

Dodržanie 48-hodinovej lehoty sú tieto osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.

Celé znenie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_chytra_a_statna_karantena.pdf

Informácie o e-karanténe: https://korona.gov.sk/ekarantena/

 

Zdroj: ÚVZ SR


Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2020 09:28
Autor: Radoslav Kohut