Navigácia

Obsah

Režim ZŠ ( Nižný koniec ) a MŠ (všetky ) od 8. 3. 2021

Typ: ostatné
V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021 a so súhlasom zriaďovateľa pokračujeme v prevádzke od 8. marca 2021 nasledovne:

 

Prevádzka  ZŠ s MŠ Oščadnica 1374  ( Nižný koniec ) a prevádzka MŠ ( všetky ) od 8. 3. 2021:

Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v škole.

Žiaci II. stupňa pokračujú dištančne – online v domácom prostredí.

Materské školy pokračujú v neobmedzenej prevádzke.

Školský klub detí pokračuje v prevádzke

ŠJ pokračuje v prevádzke

Vážení rodičia, dovoľujeme si pripomenúť, že pri nástupe detí do školy stále  platí:

  • Predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti  príloha 11/a alebo príloha 11/c
  • Negatívny výsledok testu zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. Potvrdenie o výnimke
  • Informovaný súhlas nie je potrebné priniesť, je zverejnený k nahliadnutiu
  •  

Ďalšie informácie:

  1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
  2. Žiaci prvého stupňa, aj keď dosiahli vek 10 rokov, sa netestujú.
  3. Stále platia nastavené hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole ( ranný zdravotný filter, nosenie rúška vo všetkých priestoroch školy, zvýšená hygiena rúk a priestorov).
  4. V prípade, že rodič sa rozhodne nechať žiaka doma, zabezpečuje kontakt so školou prostredníctvom  Edupage, resp.telefonicky.
  5.  

Vážení rodičia. Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.                                

Vďaka dodržiavaniu príslušných opatrení môžeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní všetkých žiakov I. stupňa ZŠ a všetkých detí MŠ.

Informácie, ktoré vám zasielame, sú platné v čase zaslania. Ak by došlo k nejakej zmene , ktorá by mala vplyv na prevádzku školy, budeme vás informovať. Odporúčame vám pravidelne sledovať stránku školy (zsmsoscadnica.edupage.org) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom  Edupage.

V Oščadnici 5.3.2021

Mgr. Anna Jarabicová, riaditeľka školy

 

 


Vytvorené: 5. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2021 12:21
Autor: Radoslav Kohut