Navigácia

Obsah

Prevádzka škôl a školských zariadení od 15.3.2021 do odvolania

Typ: ostatné
Na základe Uznesenia Krízového štábu Obce Oščadnica k prevádzke školského vyučovania v Obci Oščadnica zo dňa 12.03.2021 v súlade s COVID AUTOMATOM a Rozhodnutiami MŠVVaŠ SR pokračuje prezenčné vyučovanie vo všetkých materských školách, v základných školách pre žiakov I.stupňa ZŠ a v šk. kluboch

Prevádzka škôl a školských zariadení od 15.3.2021 do odvolania

Na základe Uznesenia Krízového štábu Obce Oščadnica  k prevádzke školského vyučovania  v Obci Oščadnica zo dňa 12.03.2021  v súlade s COVID AUTOMATOM a Rozhodnutiami MŠVVaŠ SR pokračuje prezenčné vyučovanie vo všetkých materských školách, v základných školách pre žiakov I.stupňa ZŠ a v školských kluboch detí - prednostne pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. Školské stravovanie detí počas prezenčného vyučovania  je zabezpečené .  Prihlasovanie a odhlasovanie  stravovania detí je v kompetencii rodičov.

Vážení rodičia, dovoľujeme si pripomenúť, že pri nástupe detí do školy platí:

  • Predloženie Čestného vyhlásenia- čestné vyhlásenie prinesú deti pri nástupe do základnej školy, resp.rodič pri nástupe dieťaťa do materskej školy. Čestné vyhlásenie rodiča
  • Negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. Potvrdenie o výnimke –  legislatívne ošetrené  v Čestnom vyhlásení.
  • Zákaz vstupu osôb bez negatívneho testu do priestorov školy.

Informovaný súhlas nie je potrebné priniesť, je zverejnený na stránke školy k nahliadnutiu.

Ďalšie informácie:

  1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
  2. Žiaci prvého stupňa, aj keď dosiahli vek 10 rokov, sa netestujú.
  3. Stále platia nastavené hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole ( ranný zdravotný filter, nosenie rúška/respirátora vo všetkých priestoroch školy, zvýšená hygiena rúk a dezinfekcia priestorov, časté intenzívne vetranie učební ...).
  4. V prípade, že rodič sa rozhodne nechať žiaka doma, zabezpečuje kontakt so školou prostredníctvom  Edupage, resp.telefonicky.
  5. Žiakom, ktorí sa nebudú môcť vzdelávať prezenčne, budú vyučujúci posielať učebné materiály prostredníctvom EDUPAGE.

 

Vážení rodičia. Ďakujeme Vám za pochopenie  a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vďaka dodržiavaniu príslušných opatrení môžeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní  žiakov I. stupňa ZŠ a  detí MŠ.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu – okres Čadca je v IV. stupni varovania COVID AUTOMATU - sa môže situácia  v školách zmeniť.  V prípade zmien , ktoré by mali vplyv na prevádzku škôl, vás budeme informovať. Odporúčame vám pravidelne sledovať stránku školy (zsmsoscadnica.edupage.org) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom  Edupage.

V Oščadnici 12.3.2021

Mgr. Anna Jarabicová

 

Tieto informácie boli zverejnené aj na stránkach EduPage príslušnej ZŠ.


Príloha

Vytvorené: 13. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2021 20:06
Autor: Radoslav Kohut