Navigácia

Obsah

Potvrdenie o žití nemusíte mať úradne overené (dočasne)

Typ: ostatné
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude dočasne, počas trvania mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia koronavírusu Covid 19, akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradného overenia podpisu oprávneného príjemcu dôchodku.

Príjemca českého dôchodku žijúci v zahraničí, ktorému je tento dôchodok vyplácaný na bankový účet, preto teraz môže Potvrdenie o žití (POZ) vyplniť, podpísať, vyznačiť dátum a odoslať na ČSSZ mimoriadne aj bez úradného overenia jeho vlastnoručného podpisu a to buď poštou alebo e-mailom s tým, že vlastnoručne podpísané a dátumom opatrené POZ naskenuje (príp. odfotografuje) a zašle ho e-mailom na adresu ČSSZ (adresu el. podateľne posta@cssz.cz) aj bez tzv. zaručeného elektronického podpisu.

Tento postup bude platiť až do odvolania resp. do skončenia mimoriadnych opatrení prijatých v dôsledku koronavírusovej pandémie.

 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19-


Vytvorené: 6. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2020 08:25
Autor: Radoslav Kohut