Navigácia

Obsah

Občan a podnikateľ

Vážení spoluobčania, od apríla 2014 zriaďuje pre Vás Obec Oščadnica službu SMS INFO.

 

Vážení spoluobčania, od apríla 2014 zriaďuje pre Vás Obec Oščadnica službu SMS INFO.

Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS), ktorá zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu.  Taktiež  je táto služba výhodná pre občanov, ktorí cestujú za prácou mimo našej obce, chcú mať však prehľad  o dianí v mieste svojho bydliska.

Občan si môže zvoliť okruhy odoberaných správ podľa kategórie, ktorej sa týkajú. Na výber sú tieto kategórie:

U – Upozornenia – dôležité upozornenia, najmä o plánovaných odstávkach sietí (elektrina, plyn, voda,...), dopravných obmedzeniach a pod.

K – Kultúra – správy o kultúrnych podujatiach a spoločenských podujatiach

S – Šport – správy zo športu

P – Predaje – informácie od predajcov v obci (zelenina, textil, mäso,...), iné komerčné informácie. Pokiaľ o zverejnenie budú mať predávajúci záujem.

O – Ostatné – informácie, ktoré nepatria do iných kategórií

Je to veľmi rýchly a efektívny spôsob zverejňovania dôležitých informácií, ktoré sú ako SMS zasielané na telefónne čísla zaregistrovaných občanov.

Zaregistrovať sa môžete zaslaním SMS na telefónne číslo 0948 089 673 v tvare:

START   číslo_domu    Vami zvolené kategórie ( U K S P O )  – pre začatie posielania informácií

STOP   číslo_domu    Vami zvolené kategórie ( U K S P O )  – pre ukončenie posielania informácií

Príklad:  START   745   UK  (pre číslo domu 745 budeme posielať SMS informácie o Upozorneniach a Kultúrnych udalostiach). Ak ste už zaregistrovaní a chcete si pridať niektorú kategóriu, jednoducho pošlete SMS v tvare START   číslo_domu   Vami zvolená pridaná kategória ( U K S P O ).

Zaslanie SMS správ pre registráciu, zmenu alebo ukončenie je zo strany obce bezplatné, zaplatíte iba za odoslanú SMS správu podľa cenníka Vášho mobilného operátora.

Prijímanie informačných SMS od obce je bezplatné. Podľa Vami udaného čísla domu budete dostávať upozorňujúce informácie týkajúce sa iba Vašej lokality (napr. prerušenie dodávky el. prúdu), ostatné informácie Vám budeme zasielať bez ohľadu na číslo domu. Z kapacitných dôvodov je možné na jedno číslo domu registrovať 2 mobilné telefónne čísla. SMS správy budú zasielané iba na čísla slovenských mobilných operátorov.

Službu pre občanov poskytuje Obec Oščadnica zastúpená starostom Ing. Mariánom Plevkom.

Uvedené telefónne číslo služby SMS INFO 0948 089 673 slúži iba na príjem a odoslanie SMS správ, neslúži na bežné hlasové telefonovanie alebo podávanie informácií. V prípade otázok alebo podnetov sa obracajte telefonicky na číslo obecného úradu 041 / 438 21 21, prípadne e-mailom na osobu zodpovednú za technickú prevádzku tejto služby: smsinfo@oscadnica.sk. Potvrdenie Vašej registrácie alebo jej zmeny Vám oznámime do 3 pracovných dní od prijatia Vašej požiadavky. Služba SMS info je poskytovaná bezplatne a nie je na ňu právny nárok.

Pokiaľ Vám viac vyhovuje elektronické upozorňovanie prostredníctvom e-mailu, obec Oščadnica je aj pri tejto požiadavke ústretová. O posielanie hlásení SMS INFO na Vašu e-mailovú adresu môžete požiadať mailom na adresu smsinfo@oscadnica.sk kde v predmete (názve správy) uvediete rovnaký tvar ako pri prihlasovaní na SMS INFO, tzn. napríklad START   745   UK.   Pri tejto forme zasielania oznámení je možné registrovať 3 e-mailové adresy na jedno číslo domu. Takto rozosielané správy si Vás nájdu prakticky kdekoľvek. Veríme, že sa táto služba stretne u Vás s pozitívnym ohlasom a bude pre Vás prínosom.

Ing. Marián Plevko – starosta obce


Vážení spoluobčania, Obec Oščadnica pre Vás zriadila službu SMS INFO. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS), ktorá zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu.  Taktiež  je táto služba výhodná pre občanov, ktorí cestujú za prácou mimo našej obce, chcú mať však prehľad  o dianí v mieste svojho bydliska. 
 
Zaregistrovať sa môžete zaslaním SMS na telefónne číslo 0948 089 673 v tvare: 
START   číslo_domu  
  – pre začatie posielania informácií
STOP   číslo_domu    – pre ukončenie posielania informácií

Príklad:  START   745   (pre číslo domu 745 budeme posielať SMS informácie).
Zaslanie SMS správ pre registráciu alebo ukončenie je zo strany obce bezplatné, zaplatíte iba za odoslanú SMS správu podľa cenníka Vášho mobilného operátora.

Prijímanie informačných SMS od obce je bezplatné.

Podľa Vami udaného čísla domu budete dostávať upozorňujúce informácie týkajúce sa iba Vašej lokality (napr. prerušenie dodávky el. prúdu), ostatné informácie Vám budeme zasielať bez ohľadu na číslo domu. Z kapacitných dôvodov je možné na jedno číslo domu registrovať 3 mobilné telefónne čísla. SMS správy budú zasielané iba na čísla slovenských mobilných operátorov.

Službu pre občanov poskytuje Obec Oščadnica zastúpená starostom Ing. Mariánom Plevkom. Uvedené telefónne číslo služby SMS INFO 0948 089 673 slúži iba na príjem a odoslanie SMS správ, neslúži na bežné hlasové telefonovanie alebo podávanie informácií. V prípade otázok alebo podnetov sa obracajte telefonicky na číslo obecného úradu 041 / 94 707 60, prípadne e-mailom na osobu zodpovednú za technickú prevádzku tejto služby: smsinfo@oscadnica.sk. Potvrdenie Vašej registrácie alebo jej zmeny Vám oznámime do 5 pracovných dní od prijatia Vašej požiadavky. Služba SMS info je poskytovaná bezplatne a nie je na ňu právny nárok.

Pokiaľ Vám viac vyhovuje elektronické upozorňovanie prostredníctvom e-mailu, obec Oščadnica je aj pri tejto požiadavke ústretová. O posielanie hlásení SMS INFO na Vašu e-mailovú adresu môžete požiadať mailom na adresu smsinfo@oscadnica.sk kde v predmete (názve správy) uvediete rovnaký tvar ako pri prihlasovaní na SMS INFO, tzn. napríklad START   745. Pri tejto forme zasielania oznámení je možné registrovať 3 e-mailové adresy na jedno číslo domu. Takto rozosielané správy si Vás nájdu prakticky kdekoľvek.

Veríme, že sa táto služba stretne u Vás s pozitívnym ohlasom a bude pre Vás prínosom.
 

Ing. Marián Plevko – starosta obce

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Kontaktná adresa*:    
     
     
 
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ročných období má rok 

Poznámka:
1)*Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov